Akusmata artists on YLE TV and Radio Broadcasts

Saturday 21.9.2017
YLE Radio1 News 17:00
YLE TV1 News 20:30
YLE News Article by Jussi Mankkinen


Finnish Broadcasting Company YLE visited at Akusmata Sound Festival during September 1st – 3rd 2017, recorded live performances and interviewed the performing artists. On Saturday, September 21st YLE broadcasted the interviews on YLE TV1 main evening News and earlier in the evening on YLE Radio1 News. A longer article was also published during the same day at YLE’s website. Included was also clips and interviews from Lovi-klubi / Lavaklubi event at the Finnish National Theatre.‘New notes of Finnish experimental music. Many musicians are currently building their own instruments, and with traditional instruments they make bold experiments.’ /
   ‘Kokeellisen kotimaisen musiikin uusia nuotteja. Monet muusikot rakentavat tällä hetkellä soittimiaan itse ja perinteisilläkin soittimilla tehdään rohkeita kokeiluja.’
Sat 21.10.2017, klo 17.00
https://areena.yle.fi/1-4229791
Petteri Mäkiniemi, Tottumiskysymys & Ville Olaskari, Jarno Tikka – Suvi Linnovaara duo, Esa Ruoho, Juha-Matti Rautiainen.
‘Experimental Music Produces Unique Sounds’ /
‘Kokeellinen musiikki tuottaa ainutlaatuisia ääniä’

Sat 21.10.2017, klo 20.30
https://areena.yle.fi/1-3825304

Petteri Mäkiniemi, Tottumiskysymys & Ville Olaskari, Jarno Tikka – Suvi Linnovaara duo, Esa Ruoho, Juha-Matti Rautiainen.


Article

‘What a strange thing this is Ginette – in Finnish experimental music, original instruments are invented and musicians are happy in the margin’ /

  Mikä ihmeen Ginette – kotimaisessa kokeellisessa musiikissa keksitään omaperäisiä soittimia ja ollaan tyytyväisinä marginaalissa’
Sat 21.10.2017
https://yle.fi/uutiset/3-9892678
Petteri Mäkiniemi, Tottumiskysymys & Ville Olaskari, Jarno Tikka – Suvi Linnovaara duo, Desert M, Esa Ruoho, Juha-Matti Rautiainen.

« »