​​Lähetä äänimaisemia Suomesta installaatio-projektiin Royal Festival Halliin.

Deadline: Feb 14, 2017

Enemmän tietoa hankkeesta alla olevissa linkeissä…

———- Forwarded message ———-
From: Jens L. Thomsen <jenslthomsen (at) me.com>
Date: 2017-01-20 19:50 GMT+02:00
Subject: Hello!

I am doing a soundscape for the Royal Festival Hall based on an open call for sounds from Nordic countries. I am sending out the call and have collected e-mail addresses for medias from all the countries, except for Finland. I have found a lot of links but as I don’t understand the language, I can’t tell where I can find contact infos on the webpages. Could you help me at all? You might even have an e-mail list?
Thanks!
Jens

AVOIN HAKU Suomessa toimiville nuorille äänitaiteilijoille /

OPEN CALL for Finland-based emerging sound artists

Inline image 3

Haettavana äänitaiteen näyttelyjaksoja Akusmatassa kaudella 2016-2017

Hakemuksia voi toimittaa 25.7. – 1.9.2016.

Kaikkiaan valitaan 6-10 taiteilijaa/kollektiivia.

Frekvenssi on 5-vuotta täyttävän äänitaidegalleria Akusmatan tuottama äänitaiteen näyttelyjen sarja joka on kohdistettu nuorille äänitaiteilijoille. Ehdotusten pohjalta valitaan kaudelle syksy-2016 – kevät-2017 kaikkiaan 6-10 äänitaidehanketta, joista 3-4 hanketta sijoittuu syyskaudelle ja 3-6 kevätkaudelle. Valintatehtävän suorittaa jury.

Jokainen mukaan valittu taiteilija/ryhmä saa Akusmatasta kahden viikon näyttelyjakson. Jakso sisältää ripustuksen ja purun joista taiteilija vastaa itse. Taiteilija voi sisällyttää näyttelyyn myös live-esityksiä.

  • Taiteilija saa käyttöönsä gallerian fasiliteetit, kuten kaiuttimia, vahvistimia, playereitä, kaapeleita ym. äänitarvikkeistoa.
  • Taiteilija saa pienen apurahan ja käyttökulubudjetin työn toteuttamiseksi (yhteensä muutama sata euroa, summa tarkentuu myöhemmin).
  • Taiteilija vastaa muista kuluista, kuten matka-, kuljetus-, laitevuokra- ym. kulut.
  • Näyttely dokumentoidaan (ääni, kuva, video) ja aineistoa tullaan käyttämään verkkosivuilla.

Lähetä teossuunnitelma, bio/cv ja yhteystiedot osoitteeseen:

galleria.akusmata@gmail.com

Mainitse myös haluaisitko pitää näyttelyn loppuvuodesta 2016 vai vuoden 2017 alkupuoliskolla.

____________________

Inline image 4

Äänigalleria Akusmata
Tukholmankatu 7 K

00270 Helsinki

galleria.akusmata@gmail.com


CALL FOR SOUND ARTISTS

Akusmata will open a serie of sound art exhibitions for Finland-based young Sound Artists for the season 2016-17.

The Call for Works project info will be announced soon.


CALL FOR SOUND ARTISTS

Akusmata offers several few day long sound installation / exhibition periods for free for the artists for the Fall/Winter 2015/2016 season.

Please notice that the artist should take care of the gallery and keep his/her’s own exhibition open during the opening days.
Please send your project proposal to Akusmata:

galleria.akusmata@gmail.com


ÄÄNITAITEEN VERKKOSIVUJEN TEEMAKERÄYS

Scroll down for English version.

Tämä on Kansalliskirjaston ensimmäinen laajamittainen äänitaiteen verkkosivujen teemakeräys. On siis erittäin tärkeää että lisäät keräykseen tietoa äänitaideprojekteistasi, sillä teemakeräyksen tulokset kertovat myös äänitaiteen kentän kasvusta Suomessa ja ovat hyödyksi tutkijoille, mutta myös edistävät äänitaiteen dokumentointia ja arkistointia.

DEADLINE 5. KESÄKUUTA 2016

Keväällä 2015 käynnistyi Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jonka tavoitteena on luoda strategia mediataiteen pitkäaikaisarkistoinnille. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa arkistoinnin nykytilannetta ja edistää media- ja äänitaiteen sisältöjen arkistointia muun muassa verkkosivujen taltioinnin avulla. Yksi osa tätä hanketta on Kansalliskirjaston äänitaiteen teemakeräys.

OHJEET

Lataa allaolevan linkin kautta taulukko omalle koneellesi ja lisää siihen kaikenlaiset verkkosivustot, jotka liittyvät omaan toimintaasi äänitaiteen kentällä. Linkit voivat johtaa yksittäisiin kappaleisiin, esityksiin, konsertteihin, näyttelyihin, julkisiin taideteoksiin, teksteihin ja niin edelleen. Huomaa, että taulukossa on kolme välilehteä (Verkkosivustot, yksittäiset verkkosivut ja Youtube). Kun olet täyttänyt taulukon, lähetä se sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen sound@muu.fi otsikolla TEEMAKERÄYSLOMAKE.

LINKKI TAULUKKOON

Taulukkoon lisätyt tiedot tallennetaan Kansalliskirjaston verkkosivujen teemakeräysarkistoon. Kaiken materiaalin tulisi liittyä suomalaisiin tai Suomessa toimiviin äänitaiteilijoihin ja heidän tuotantoonsa.

Ole hyvä ja lähetä tätä viestiä myös eteenpäin kaikille, joiden sinun mielestäsi tulisi olla mukana tässä Kansalliskirjaston arkistointihankkeessa, jotta saataisiin rakennettua mahdollisimman kattava kuva äänitaiteen alasta Suomessa.

Jos sinulla on kysyttävää keräykseen liittyen, voit olla yhteydessä koordinaattori Rita Leppiniemeen, rita@muu.fi

Ensimmäistä laajamittaista äänitaiteen teemakeräystä koordinoi MUU ry / Äänitaiteen pankki yhteistyössä Suomen Mediataideverkoston kanssa.

www.muu.fi
www.soundartbank.fi

_____

ARCHIVAL OF SOUND ART WEBSITES

This is the first largescale teemakeräys (“theme collection”) on Sound Art in Finland. The teemakeräys will be archived by the National Library. It is therefore of the foremost importance that you submit information about your Sound Art projects, since it is also showing the growing field of Sound Art in Finland and will serve researchers in their work and garantee documentation and archiving of Sound Art.

DEADLINE: JUNE 5th, 2016

A project on developing a long-term strategy for the archiving of media art was launched in Spring 2015, with support from the Ministry of Education and Culture. The aim of the project is to chart the current archival status and plan the archiving of Media Art and Sound Art by different methods, for example via the collection of web sites. One part of this project is the National Library’s teemakeräys of sound art.

INSTRUCTIONS

Download the collection spreadsheet via the link below. Please add all online links you have been involved in around Sound Art: such as tracks, performances, concerts, exhibitions, public art projects, texts, etc. Please note that the spreadsheet has three subsheets (Website, Single webpage and Youtube). After you have filled it, send the spreadsheet as an email attachment to sound@muu.fi with the subject THEME COLLECTION.

LINK to spreadsheet.

The information added to the spreadsheet will be achived at the National Library’s verkkosivujen teemakeräys / archive. The material submitted should be done by Finnish Sound Artists, or Sound Artists living in Finland.

Please forward this email to everybody that should be part of the long-term archiving project at National Library, in order to have the most versatile overview of the Sound Art scne in Finland.

If you have any questions regarding the collection, please contact coordinator Rita Leppiniemi, rita@muu.fi.

The first largescale teemakeräys on Sound Art is coordinated by MUU ry / Sound Art Bank, in cooperation with Suomen Mediataideverkosto.

www.muu.fi
www.soundartbank.fi


OPEN CALL FOR SOUND ARTISTS

MUU FOR EARS
– a series of sound events

ARTIST-IN-RESIDENCE for a Sound Artist

Consists of a one-month stay at the Tapiola Guest Studio, located in Espoo, 8 km from the centre of Helsinki. The residency is located in a park-like setting just beside the sea. The studio has a total area of 83 m2, plus a living balcony of 15 m2.

The residency includes an artists talk at the MUU gallery. MUU is also interested in arranging a sound workshop in August, and are looking for proposals for the workshop. A salary will be paid for conducting the workshop.

The residency also includes an opportunity to perform at the newly open Sound Gallery Akusmata, curated and organized by Petri Kuljuntausta.

MUU will cover travel to Finland, accommodation and a small artist fee.

THE DEADLINE IS 31 MARCH 2012.

– – –

MUU FOR EARS is produced and curated by Timo Soppela and Rita Leppiniemi / Artists’ Association MUU. Organized in cooperation with Petri Kuljuntausta’s sound gallery Akusmata.