Daniel Nyman är poet, musiker och skogsbruksingenjör, avgående styrelseordförande för Emmaus-Westervik. Han bor i en gammal skola I Tenala och är tvåbarnspappa.

Nyman vunnit guld i Bokkalaset Poetry Slam 2016, samt deltagit med då special-inbjudna poesilaget Finlandssvenska Delegationen i Sveriges poetry slam 2014 och tagit hem silver.


Daniel Nyman is a poet, musician, forestry engineer, and chairman of Emmaus-Westervik. He lives in an old school in Tenala and is a father of two child.

Nyman won gold in Bokkalaset Poetry Slam 2016, and participated in the specially invited Finnish-Swedish poetry delegation in Sweden Poetry Slam 2014 and took home silver.