Info text is here. Akusmata’s room plan is at the Floor Plan page. Inquiries and proposals can be sent to the following address: galleria.akusmata (at) gmail.com

Infoteksti on täällä. Akusmatan pohjakaava on Floor Plan -sivulla. Tiedusteluja ja näyttelyehdotuksia voi lähettää osoitteeseen: galleria.akusmata (at) gmail.com