Suomalaisten erityinen luontosuhde
sound installation by Taina Riikonen

18.5. — 3.6.2016
Opening hours: Mon — Fri 14-18

* * *

Tässä ääni-installaatiossa kysyn, millainen on se “suomalainen luontosuhde”, jota ei esiinny matkailumainoksissa, pääministerin televisiopuheessa tai yritysten ympäristövastuukuvauksissa. Pohdin, miten yksittäinen kansalainen suhtautuu luontoon tai miten hän siellä toimii, ja miten luontoa kohtelee, ”hyödyntää” tai välineellistää esimerkiksi teollisuusyritys. Kyseisten pohdintojen eräs alkujuuri on pääministeri Juha Sipilän 18.9.2015 pitämän televisiopuheen lukuisia retoriikka-analyyseja kirvoittanut tunnettu lause: ”Hyvät kuulijat, meillä suomalaisilla on erityinen luontosuhde, otamme innolla uutta teknologiaa käyttöön, olemme käytännönläheisessä ongelmanratkaisukyvyssä maailman parhaita. ” Ääni-installaatio tarkastelee kriittisesti ennen muuta lauseen annettuna otettua, ilmeisen romantisoitua käsitystä ns. luontosuhteesta.

Installaatiossa on kolme äänellistä teemaa: Talvivaara eli nykyinen Terrafame Oy, yksityisautoilu ja luonnon roskaaminen. Terrafame Oy ei antanut lupaa äänittää kaivosalueella, joten installaatiossa kuultavat Talvivaaran äänet on poimittu Stop Talvivaara –liikkeen videomateriaalista. Yksityisautoilun äänet on äänitetty muutamissa vilkkaissa risteyskohdissa Helsingissä, ja yksittäisten roskien äänet on työstetty Helsingin keskuspuistosta kerätyistä roskista.
Image: Jouni Kelkka

Suomalaisten ”luontosuhteita” tutkinut Sinikka Partanen toteaa, että “meillä suomalaisilla on olemassa joukko usein toisteltuja luontosuhdekäsityksiä, joille ei löydy todisteita perinnekokoelmistamme. Näistä yleisiä ovat oletukset, että metsä on ollut aina suomalaiselle pyhä asia ja että ihminen ja luonto ovat eläneet syvässä yhteydessä toisiinsa. Nämä ovat kuitenkin vain uskomuksia menneisyydestä, siis oma kansanperinteen lajinsa […]. Uskomuksista paistaa läpi perin romanttinen käsitys ihmisen luontosuhteesta.”

Tilastotiedot suomalaisten yksityisautoilun kuormittavuudesta tai luonnon roskaamisesta eivät tue oletusta siitä, että suomalaiset jotenkin erityisellä tavalla kunnioittaisivat luontoa tai vaalisivat sen puhtautta ja ekologista rikkumattomuutta. Suomen Luonto –verkkosivuston mukaan Suomen rannikoilta löytyy muita Itämeren maita enemmän muoviroskaa. Myös take away – ja kertakäyttökulttuuri näkyvät luonnon roskaamisessa. Suomalaiset yksityisautoilijat kaasuttivat ilmaan noin viisi miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Luku on suurempi kuin ammattiautoilusta syntyvä päästö, ja yksityisautoilun saastemäärä on Suomessa Euroopan toiseksi suurin Norjan jälkeen. Yritysten ympäristövastuuasioissa Talvivaaran eli Terrafame Oy:n tapaus on suomalaisessa teollisuusyrityskentässä erityinen: lupa- ja asetushakemussotkuja, salailua, liikkumis- ja oleskelurajoituspyrkimyksiä sekä jatkuvaa kaivosalueen ympäristön vesiä ja pohjavesiä saastuttavaa raskasmetallipäästöä.

Ääni-installaatiossa soiva ja myös muissa materiaaleissa ilmenevä “suomalaisten erityinen luontosuhde” ei ole pittoreski, puhtaasta korpiluonnosta voimaa ammentava vastuullinen ja kunnioittava luontosuhde, vaan se on välinpitämätön, vastuuton, lakeja rikkova, välineellistävä ja itsekäs luontoa tuhoava valtasuhde.

Kiitokset biokemisti Jari Natuselle.
__________________________________________________

Taina Riikonen on helsinkiläinen äänitaiteilija ja filosofian tohtori. Hänen ääni- ja kirjoitustöissään toistuvia teemoja ovat ruumiillisuus, seksuaalisuus, urbaanit äänet, koneäänet, yhteiskunnallinen kantaaottavuus sekä kulttuurinen kritisismi. Tällä hetkellä Riikonen toimii väljästi affilioituneena Allegra Lab Helsinki ry.:ssä. Aiemmin hän on työskennellyt mm. Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa ja Taideyliopistossa.

« »